Behandeling van anale aandoeningen

De behandeling van anale aandoeningen worden net als in het ziekenhuis bij medische indicatie door alle zorgverzekeraars volledig vergoed.

Uw huisarts of een andere medisch specialist is degene die beoordeelt of u hiervoor een verwijsbrief kunt krijgen. U kunt zelf aangeven dat u daarbij naar onze kliniek zou willen komen.

Wanneer er geen medische indicatie bestaat voor uw anale klachten en Helder kliniek geen afspraken heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar, komen de kosten voor behandeling voor uw eigen rekening.

Daarnaast is het verstandig rekening te houden met uw verplicht eigen risico. Het maakt hiervoor niet uit of u naar onze kliniek komt of naar het ziekenhuis gaat.

In een uitzonderingsgeval kan het nodig zijn dat we toestemming van uw verzekeraar nodig hebben. U arts zal dat altijd van tevoren met u bespreken.

Behandeling van spataderen

Of de behandeling van uw spataderen wordt vergoed, is afhankelijk van de ernst van uw aandoening. Op 1 juli 2014 is door het Zorginstituut Nederland een nieuwe richtlijn uitgebracht over de vergoeding van behandelingen. Er wordt nu gekeken naar de optelsom van de volgende zaken:

  • De terugvloed van het bloed. Deze wordt gemeten tijdens het duplexonderzoek en moet minimaal 0,5 seconde duren.
  • De diameter van de spatader. Deze moet minimaal 3 millimeter zijn. Ook dit wordt gemeten tijdens het duplexonderzoek.
  • De klachten en/of huidafwijkingen. Deze moeten gerelateerd zijn aan een zieke ader. Hierbij kunt u denken aan pijn, kramp, een vermoeid of zwaar gevoel in de benen, rusteloze benen, jeuk en/of oedeem.

Wanneer aan al deze zaken is voldaan wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekeraar.

Dit wordt altijd vergoed

Net als in het ziekenhuis wordt dit met een verwijzing van uw huisarts altijd vergoed:

  • Het duplexonderzoek
  • Het consult met de arts

Aan de hand van wat de arts tijdens de duplexonderzoek constateert en op basis van uw klachten zal de arts vaststellen of uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komt.

Dit wordt niet vergoed

Voor vergoeding vanuit de basisverzekering komt alleen nog de behandeling van diepe stamaderen in aanmerking. Dit betekent dat de behandeling van verbindingsaderen en het wegspuiten van kleine adertjes niet kan worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. U kunt ervoor kiezen de behandeling alsnog zelf te betalen.