Op verschillende momenten tijdens uw behandeltraject zullen we u per e-mail uitnodigen om op ‘Mijn Helder kliniek’ een vragenlijst in te vullen. Het beantwoorden van de vragen is een integraal onderdeel van uw behandeling. Via de vragenlijsten laat u ons weten hoe uw behandeling verloopt en kunnen we bepalen hoe effectief de aangeboden behandeling is. Op ‘mijn Helder kliniek' vindt u daarom een overzicht van de vragenlijsten die u heeft ingevuld, de vragenlijsten die nu nog ingevuld moeten worden en de vragenlijsten die later aangeboden zullen worden.

Wanneer krijg ik een persoonlijke pagina?

Wanneer u een afspraak maakt bij Helder kliniek, krijgt u een e-mail waarin u wordt uitgenodigd uw persoonlijke pagina te activeren. U klikt op de link in de mail en vult een wachtwoord in. U komt dan op uw persoonlijke pagina waar u informatie vindt over uw aankomend consult, uw persoonsgegevens en informatie over de afspraak. Later komt daar ook informatie over uw behandeling bij. Tevens vindt u er een overzicht van de vragenlijsten die u tijdens het behandeltraject krijgt aangeboden om in te vullen.

Hoe weet ik wanneer ik een vragenlijst moet invullen?

Als er een vragenlijst ingevuld moet worden, sturen wij u een e-mail. In deze mail staat een link die toegang geeft tot de vragenlijst(en). Ook kunt u op uw persoonlijke pagina een overzicht zien van de vragenlijsten die u al heeft ingevuld, nog moet invullen en de vragenlijsten die u in de toekomst aangeboden zullen worden. Zo heeft u altijd een goed overzicht.

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?

Uw gegevens zijn goed beveiligd. Wij hebben uitgebreide maatregelen getroffen om te zorgen dat uw persoonlijke informatie alleen door geautoriseerd personeel ingezien kan worden. Bovendien zijn op uw persoonlijke pagina geen medische gegevens aanwezig, alleen informatie over uw behandeling en uw afspraken. In onze vragenlijsten vragen wij nooit naar herleidbare gegevens (zoals uw naam of geboortedatum).

Ons kwaliteitssysteem Pulse wordt jaarlijks door een onafhankelijk bureau op veiligheid getest. Het gebruik van Pulse door zorgverleners en patiënten wordt nauwkeurig vastgelegd en er vinden regelmatig audits plaats om te onderzoeken of er oneigenlijk toegang is verkregen tot bepaalde gegevens.

Wat doet Helder kliniek met de door mij ingevulde gegevens?

De gegevens zijn in eerste plaats bedoeld voor het leveren van optimale zorg. Uw behandelaar gebruikt de ingevulde informatie om zijn behandelplan (zo nodig) aan te passen. Wanneer u hier toestemming voor geeft, gebruiken wij de gegevens ook voor interne kwaliteitscontrole. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van de zorg tussen verschillende artsen en vestigingen met elkaar te vergelijken. Daarnaast doen wij wetenschappelijk onderzoek op basis van deze gegevens. De gegevens gebruikt voor deze studies zijn altijd anoniem. Wanneer u bij ons behandeld wordt kunt u aangeven in de behandelovereenkomst of u toestemming geeft voor het gebruik van uw gegevens voor deze twee doeleinden.