“In een zelfstandig behandelcentrum zoals Helder kliniek kun je je richten op een specifieke patiëntengroep en hierdoor efficiënt en doelgericht te werk gaan. Je kan de tijd nemen voor patiënten en ook aandacht hebben voor de nazorg. Dit komt ten goede aan het gehele behandelproces.

Mijn specialisatie is oncologische en colorectale chirurgie, met hierbij speciale aandacht voor bekkenbodem pathologie en proctologie. De gevarieerde patiëntenpopulatie en diversiteit aan aandoeningen spreken mij zeer aan. Hierbij is het een uitdaging om samen met de patiënt steeds de juiste behandeling op te starten.

Ik behandel zowel patiënten met uitgebreide als beperkte aandoeningen. Hierbij streef ik ernaar voor elke patiënt aandacht te hebben en een goede relatie op te bouwen.

Ik heb ooit een patiënt behandeld met langdurig bestaande proctologische klachten. Hij was al jarenlang dagelijks bezig was om zijn klachten onder controle te houden en om dit voor de buitenwereld verborgen te houden. Nadat hij uiteindelijk de stap had genomen naar zijn huisarts te gaan, heb ik hem verder geholpen op het proctologisch spreekuur. Na een relatief eenvoudige ingreep, waren de klachten van deze patiënt geheel verdwenen. Hij had niet gedacht ooit weer een normaal leven te kunnen leiden en was zeer tevreden over de uitkomst van deze behandeling.”

Terug naar alle behandelaars