Helder kliniek is de trotse bezitter van het Spataderkeurmerk 2014. Dit keurmerk wordt door de Hart&Vaatgroep verstrekt aan zorginstellingen die aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Om het Spataderkeurmerk te krijgen, moeten zorginstellingen voldoen aan specifieke kwaliteitscriteria. Deze criteria zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met beroepsgroepen van dermatologen, vaatchirurgen en vaatlaboranten. 

Doel van het keurmerk is het stimuleren van kwaliteitsverbetering en het informeren van patiënten, hun verwijzers en de zorgverzekeraars over de kwaliteit van de spataderzorg in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Op grond van dit Spataderkeurmerk kunnenmensen met spataderen een keuze maken.

Bij Helder kliniek staat het leveren van goede zorg centraal. Wij zijn erg blij met deze blijk van erkenning.

De Hart&Vaatgroep
De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. De vereniging richt zich landelijk én regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijl.