Het Spataderkeurmerk van De Hart&Vaatgroep helpt patiënten een geïnformeerde keuze te maken voor een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum waar goede spataderzorg wordt aangeboden.

Het Spataderkeurmerk van De Hart&Vaatgroep helpt patiënten een geïnformeerde keuze te maken voor een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum waar goede spataderzorg wordt aangeboden.

Het Spataderkeurmerk van De Hart&Vaatgroep helpt patiënten een geïnformeerde keuze te maken voor een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum waar goede spataderzorg wordt aangeboden.

Om het Spataderkeurmerk te ontvangen, moeten ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) zich aanmelden voor het keurmerk en voldoen aan een set van kwaliteitscriteria. Deze criteria zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met beroepsgroepen van dermatologen, vaatchirurgen en -laboranten.

Een van de criteria is bijvoorbeeld dat er vóór een operatie een duplexonderzoek moet zijn uitgevoerd bij min. 95-100% van de behandelde patiënten. Met een duplexonderzoek wordt met echo gekeken naar de bloedvaten. Hiermee wordt de ernst van de spataderen vastgesteld.

De Hart&Vaatgroep vindt het belangrijk dat mensen met spataderen weten welke ziekenhuizen en ZBC’s zich specialiseren in de behandeling van spataderen èn goede spataderzorg leveren. Voor de analyse wordt gebruik gemaakt van openbare kwaliteitsgegevens die behandelcentra verplicht zijn om aan te leveren.

De Hart&Vaatgroep
De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. De vereniging richt zich landelijk én regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijl.

Wij zijn er trots op dat we dit keurmerk hebben mogen ontvangen. Meer informatie over dit keurmerk vind je op www.hartenvaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg