Met veel plezier presenteren wij u het jaarverslag van 2012. Ook in 2012 heeft Helder kliniek zich verder ontwikkeld tot een belangrijke aanbieder van de drie deelgebieden flebologie, proctologie en huidoncologie.

Dankzij goede mond-tot-mondreclame, actief zoekende mensen op het internet en steeds meer huisartsen die patiënten naar ons doorverwijzen, weet een groeiend aantal mensen onze klinieken te vinden.

Meetbare prestaties
Wij vinden het belangrijk dat onze prestaties meetbaar zijn zowel voor onze patiënten als voor zorgverzekeraars. Ook huisartsen moeten er een goed gevoel over hebben en overtuigd zijn van het feit dat wij een goede partner in het huidige gevarieerde zorglandschap zijn. Wij doen veel onderzoek naar de geleverde zorg zowel over de medische inhoud als naar de ervaringen over deze zorg. Wij vragen onze patiënten vaak hun ervaring met ons te delen. Een deel van de uitkomsten daarvan vindt u in dit jaarverslag.