Eigen risico en nota

Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen risico en/of een eigen bijdrage. Omdat wij transparantie belangrijk vinden zetten wij informatie hierover graag voor u op een ri j. Bekijk deze informatiefolder om meer te weten te komen over de vergoeding van uw behandeling en over DBC-zorgproducten.

Het verstandig rekening te houden met uw verplicht eigen risico. Het maakt hiervoor niet uit of u naar onze kliniek komt of naar het ziekenhuis gaat.

In een uitzonderingsgeval kan het nodig zijn dat we toestemming van uw verzekeraar nodig hebben. U arts zal dat altijd van tevoren met u bespreken.

Vanaf 1 juni 2014 zijn zorgverzekeraars verplicht hun verzekerden een nota te sturen van de behandeling die ze hebben gehad. Wanneer u als patiënt vragen heeft over deze nota kunt u daarvoor terecht bij uw zorgverzekeraar. Deze moet informatie geven over de behandeling die de kliniek gedeclareerd heeft en kan op zijn beurt weer om opheldering vragen bij de kliniek. Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor een duidelijk overzicht van wat u vergoed krijgt van een nota. Uitleg over hoe een nota in het algemeen tot stand komt kunt u vinden in dit overzicht van de NZa (Nederlandse Zorg Autoriteit).