Behandeling van een fistel

Voor de behandeling van een fistel zijn verschillende behandelmethodes mogelijk. Voorafgaand aan de behandeling vindt er (indien nodig) een uitgebreid onderzoek plaats.

Zonodig zal hij een uitwendig en inwendig onderzoek doen. Meteen na het onderzoek zal de arts zijn bevindingen met u bespreken en vertellen wat de mogelijke behandelingen zijn.

Gezien de complexiteit van deze klacht kan de specialist ook besluiten een vervolgonderzoek te doen onder narcose of lokale verdoving, indien mogelijk wordt dit met de behandeling gecombineerd. De specialist zal u hier verder over informeren.

Onderzoek
Om exact te kunnen bepalen waar de fistel zich bevindt en hoe het verloop is, is een uitgebreid onderzoek nodig. Let op, dit is niet het eerste consult. Voor het onderzoek wordt u onder narcose gebracht. De arts kan dan goed bekijken of de fistel binnen, door of om de kringspier heen loopt. Dit bepaalt welke behandeling er gekozen wordt. Soms wordt er ook een echo of MRI gemaakt.

1. Operatief verwijderen
Een oppervlakkige fistel kan volledig weggesneden worden (fistulectomie). De wond die dan ontstaat wordt open gelaten om het risico op infectie te verkleinen en te voorkomen dat er opnieuw een fistel ontstaat. 

Loopt de fistel door of om de kringspier heen, dan is een operatie niet de eerste keuze. Door de fistel weg te snijden wordt de kringspier namelijk beschadigd, en dat kan in de toekomst incontinentieproblemen geven. Er wordt dan gekeken naar een andere behandelmethode. Deze behandeling ondergaat u onder narcose

2. Seton drainage
Bij een Seton drainage wordt er een onoplosbare hechtdraad door de fistel heen geleid. Door de anus komt de draad weer naar buiten. Vervolgens worden beide uiteinden aan elkaar geknoopt. De draad zorgt voor een goede drainage van de fistel, zodat er geen vuil en vocht in het gangetje achterblijft. Op die manier wordt de omgeving van de fistel op den duur rustiger. 

Een Seton drainage blijft minimaal drie maanden zitten. Daarna is het vaak mogelijk om de fistel aan de binnenzijde (in de endeldarm) te sluiten. Deze behandeling ondergaat u onder narcose. 

3. Anale fistelplug
Sinds kort is er een nieuwe behandelmethode die vooral geschikt is voor complexe fistels: de anale fistelplug. Deze oplosbare plug bevat groeifactoren en heeft de vorm van een kegel. Door het inbrengen van de plug wordt de hele fistelgang afgesloten. Om en door de plug heen zal zich nieuw bindweefsel vormen waardoor de fistel op den duur vanzelf dicht groeit. De plug lost na enkele maanden op.

Het plaatsen van de fistelplug is een relatief kleine ingreep en geeft weinig napijn. Ook is er geen risico op incontinentie. Deze ingreep wordt echter nog op weinig plaatsen gedaan. Helder kliniek heeft al ruime ervaring met de anale fistelplug. Uw arts zal u vertellen of u voor deze behandeling in aanmerking komt. Deze behandeling ondergaat u onder narcose

1. Na een operatie

Na het wegsnijden van een fistel wordt de wond rond de anus open gelaten. De eerste weken lekt deze wond wat bloed en vocht en is pijnlijk bij aanraken. Het is belangrijk dat u de wond drie keer per dag schoon spoelt met water, en altijd na de ontlasting. Verder mag u gewoon douchen of in bad. Het kan geen kwaad als er zeep bij de wond komt.
Na twee weken neemt het bloeden af. Wel kan er soms nog wat vocht of pus uit de wond komen, dit is normaal. De pijn bij aanraken wordt nu ook minder. U hoeft nu nog maar een of twee keer per dag te spoelen. Na zes weken komt u voor controle terug naar de kliniek en wordt het verdere verloop met u besproken.

2. Na een Seton drainage

Na het aanleggen van een Seton drainaige wordt de wond rond de anus open gelaten. U kunt de hechtdraad duidelijk zien. De eerste weken lekt deze wond wat bloed en vocht en is pijnlijk bij aanraken. Het is belangrijk dat u de wond drie keer per dag schoon spoelt met water, en altijd na de ontlasting. Verder mag u gewoon douchen of in bad. Het kan geen kwaad als er zeep bij de wond komt.

Na twee weken neemt het bloeden af. Wel kan er soms nog wat vocht of pus uit de wond komen, dit is normaal. De pijn bij aanraken wordt nu ook minder. U hoeft nu nog maar een of twee keer per dag te spoelen. Na zes weken komt u voor controle terug naar de kliniek en wordt het verdere verloop met u besproken.
 
3. Na een anale fistelplug

Na het plaatsen van een anale fistelplug kunt u in het begin een drukkend gevoel ervaren. U krijgt een antibioticakuur voor twee weken mee, om infecties te voorkomen. Het is belangrijk dat u de wond drie keer per dag schoon spoelt met water, en altijd na de ontlasting. Verder mag u gewoon douchen of in bad. Het kan geen kwaad als er zeep bij de wond komt. Na zes weken komt u voor controle terug naar de kliniek en wordt het verdere verloop met u besproken.

Ook bestaat het risico van een allergische reactie op de verdovingsvloeistoffen, desinfecteermiddelen of verbandmiddelen. Dit hoeft geen negatieve gevolgen te hebben voor het resultaat.

Omdat de anus zeer veel bloedvaten bevat, kan er soms een nabloeding optreden. Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, dan moet u dit vóór de behandeling aan de arts melden. Deze medicijnen geven namelijk een verhoogd risico op nabloedingen. In overleg  met de arts zult u tijdelijk met deze medicijnen moeten stoppen.

Na een operatieve ingreep kunt u wat minder controle hebben over de sluitspier (u laat dan winden of verliest vocht), maar dit is meestal slechts tijdelijk. In een klein aantal gevallen is er sprake van blijvende incontinentie. Vooral het verlies van vocht (anaal slijm), ook wel soiling genoemd, kan hinderlijk zijn.

Een Setonse drainage geeft weinig kans op complicaties. Soms valt de draad er voortijdig uit, of loopt het vuil toch niet goed weg. De huid rond de anus kan wat geïrriteerd raken doordat deze vochtig blijft. Een gaasje tussen de billen voorkomt dat.

Bij een anale fistelplug bestaat de kans dat de fistel uiteindelijk toch niet sluit. Herhaling van de behandeling is dan aangewezen. Na drie behandelingen ligt het succespercentage op ongeveer 80%.

Op 'Mijn Helder kliniek' vindt u een overzicht van al uw afspraken voor behandelingen en controles. Maar u leest ook wat u kunt verwachten tijdens het consult, de ingreep en de herstelperiode. U kunt op elk moment inloggen om te zien wat de volgende stap zal zijn en waar u rekening mee moet houden. 'Mijn Helder kliniek' is de plek waar u alles nog eens rustig na kunt lezen. Zo bent u altijd goed voorbereid en weet u precies waar u aan toe bent.

Daarnaast vragen wij u op 'Mijn Helder kliniek' een aantal vragenlijsten in te vullen over uw klachten, uw algemene gezondheid en uw ervaring bij Helder kliniek. Uw gegevens worden verwerkt in het kwaliteitsregistratiesysteem Pulse. Pulse zorgt ervoor dat u als patiënt de best mogelijke zorg krijgt. Maar het verbetert ook het behandeltraject van de patiënten die na u komen.

Wat mag u van ons verwachten?

Korte wachtlijsten

Helder kliniek heeft geen wachtlijsten. Wanneer u besluit tot een behandeling kunt u altijd snel bij ons terecht.

24/7 bereikbaar

Helder kliniek heeft een Informatiecentrum waar speciaal opgeleide medewerkers u te woord staan. 088 - 7785202

Vergoed door de zorgverzekeraar

De behandelingen bij Helder kliniek worden net als in het ziekenhuis bij medische indicatie vergoed.

Zeer gespecialiseerde artsen

Onze artsen zijn echte specialisten en houden hun kennis up-to-date door permanente bijscholing.

Veelgestelde vragen

 • Vergoeding behandeling

  Het consult en de behandeling van anale aandoeningen worden bij medische indicatie door alle zorgverzekeraars volledig vergoed. Daarnaast is het verstandig rekening te houden met uw verplicht eigen risico. In 2015 moet u in ieder geval de eerste € 375,- aan medische kosten zelf betalen.

 • Bij wie komen perianale fistels het vaakst voor?

  Fistels komen vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Ook bij bepaalde ontstekingsziektes van de darm (zoals de ziekte van Crohn) worden vaker perianale fistels gezien. Bij Crohnse fistels gelden andere behandelingen dan bij normale fistels; een medicamenteuze behandeling is dan aangewezen. Overigens komen Crohnse fistels in meer dan 70% van de gevallen weer terug.

 • Moet ik naar de huisarts als ik denk dat ik een perianale fistel heb?

  Ja. Een fistel gaat namelijk nooit vanzelf over. Vaak geeft de fistel steeds opnieuw klachten doordat er nieuwe ontstekingen ontstaan. De gevolgen op lange termijn zijn nog niet duidelijk. Daarom is het goed om een fistel altijd te behandelen, ook als die weinig klachten geeft.

 • Kan de fistel terugkomen?

  Voor alle behandelingen geldt dat er een kans is dat de fistel terugkomt. Bij fistels die door of buiten de kringspier om lopen is deze kans het grootst (40-50%). In dat geval zult u opnieuw behandeld moeten worden.

 • Ik heb gelezen over een behandeling met lijm, is dat zinvol?

  Er worden voortdurend nieuwe methoden ontwikkeld om fistels te behandelen. Het vol spuiten van de fistel met fibrine lijm is een van. Helaas is gebleken dat deze methode weinig succesvol is; in een groot aantal gevallen sluit de fistel niet. Een andere methode is de mucosa advancement plastiek, ook wel verschuivingsplastiek of MAP genoemd. Hierbij wordt het anale slijmvlies operatief verschoven om de fistel te sluiten. MAP wordt veel gedaan, maar heeft als nadeel dat er schade aan de kringspier wordt toegebracht. De anale fistelplug, ook een nieuwe behandelmethode, geeft goede resultaten én geeft geen enkele schade aan de kringspier. Dat is een groot voordeel en daarom geniet deze behandeling onze voorkeur.

 • Zijn er nieuwe behandelingen te verwachten?

  De behandeling van perianale fistels blijft lastig. Vaak zijn meerdere ingrepen nodig om tot een goed resultaat te komen. Vandaar dat er volop onderzoek gedaan wordt naar nieuwe methodes. Helder kliniek werkt nauw samen met academische ziekenhuizen en doet mee aan trials om nieuwe behandelmethodes voor fistels te ontwikkelen. Wanneer er nieuwe technieken beschikbaar zijn, zullen onze artsen u dat altijd vertellen.